U troškove stanovanja ubrajaju se najam, komunalna naknada, opskrba pitkom vodom, odvoz kućnog smeća, opskrba plinom i toplinskom energijom za zagrijavanje tople vode, opskrba električnom energijom i vodna naknada.

Objedinjena naplata troškova stanovanja

Na temelju ugovora s Gradom Rijekom i komunalnim društvima u većinskom gradskom vlasništvu usluge objedinjene naplate troškova stanovanja pruža Trgovačko društvo Ri-stan, na čijim je internetskim stranicama moguće pronaći informacije što sve uključuje objedinjena naplata troškova stanovanja te cjenike.

Objedinjenom naplatom obuhvaćene su sljedeće komunalne usluge i ostale naknade:

On-line plaćanje troškova stanovanja

Grad Rijeka svojim građanima putem aplikacije On-line usluge olakšava plaćanje objedinjenih troškova stanovanja koristeći suvremenu informatičku tehnologiju.

Domaćinstvima na području Rijeke omogućena je nova besplatna usluga primanja i plaćanja računa za pružene vodne usluge u elektroničkom obliku, tzv. e-račun. Više na internetskom portalu www.sviracuni.hr.

Socijalni program

Socijalno ugroženim građanima se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi nadoknađuje dio troškova stanovanja.

Zajednička pričuva

Osim navedenih troškova stanovanja, građani suvlasnici zgrada dužni su plaćati zajedničku pričuvu. Zajednička pričuva je, sukladno („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.