U troškove stanovanja ubrajaju se najam, komunalna naknada, opskrba pitkom vodom, odvoz kućnog smeća, opskrba plinom i toplinskom energijom za zagrijavanje tople vode, opskrba električnom energijom i vodna naknada.

Objedinjena naplata troškova stanovanja

Na temelju ugovora s Gradom Rijekom i komunalnim društvima u većinskom gradskom vlasništvu usluge objedinjene naplate troškova stanovanja pruža Trgovačko društvo Ri-stan, na čijim je internetskim stranicama moguće pronaći informacije što sve uključuje objedinjena naplata troškova stanovanja te cjenike.

Objedinjenom naplatom obuhvaćene su sljedeće komunalne usluge i ostale naknade:

On-line plaćanje troškova stanovanja

Grad Rijeka svojim građanima putem aplikacije On-line usluge olakšava plaćanje objedinjenih troškova stanovanja koristeći suvremene informatičke tehnologije.

Domaćinstvima na području Rijeke omogućena je nova besplatna usluga primanja i plaćanja računa za pružene vodne usluge u elektroničkom obliku, tzv. e-račun. Više na internetskom portalu www.sviracuni.hr.

Zajednička pričuva

Osim navedenih troškova stanovanja, građani suvlasnici zgrada dužni su plaćati zajedničku pričuvu. Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.