U troškove stanovanja ubrajaju se najam, komunalna naknada, opskrba pitkom vodom, odvoz kućnog smeća, opskrba plinom i toplinskom energijom za zagrijavanje tople vode, opskrba električnom energijom i vodna naknada.

Objedinjena naplata troškova stanovanja

Od 1. veljače 2024. godine poslove objedinjene naplate troškova stanovanja pruža tvrtka Poslovni sustavi d.o.o., koja je u vlasništvu Grada Rijeke.

Objedinjenom naplatom obuhvaćene su sljedeće komunalne usluge i ostale naknade:

On-line plaćanje troškova stanovanja

Putem Rijeka CityCard portala korisnicima je omogućeno plaćanje računa bez naknade korištenjem debitnih i kreditnih kartica te uvid u neplaćene račune.

Socijalni program

Socijalno ugroženim građanima se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi nadoknađuje dio troškova stanovanja.

Zajednička pričuva

Osim navedenih troškova stanovanja, građani suvlasnici zgrada dužni su plaćati zajedničku pričuvu. Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak), namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.