Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom je novčano javno davanje kojeg plaćaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Komunalno društvo Čistoća d.o.o., u ime i za račun Grada Rijeke.

Iznos naknade utvrđuje se godišnje, odnosno na temelju godišnjeg plana  Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Za 2019. godinu naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području grada Rijeke utvrđuje se  po litri miješanog komunalnog otpada u  mjesečnom   iznosu od 0,018 kn/lit za domaćinstva, i 0,049 kn/lit za pravne osobe i fizičke osobe – obrtnike.

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom uplaćuje putem ispostavljenog računa za javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.