Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom je novčano javno davanje kojeg plaćaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Na temelju Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/1784/19, 14/20 i 31/21) naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Komunalno društvo Čistoća d.o.o., u ime i za račun Grada Rijeke.

Iznos naknade utvrđuje se godišnje, odnosno na temelju godišnjeg Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za 2020. godinu naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području grada Rijeke utvrđuje se  po litri miješanog komunalnog otpada u  mjesečnom   iznosu od 0,018 kn/lit za domaćinstva, i 0,049 kn/lit za pravne osobe i fizičke osobe – obrtnike.

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom uplaćuje putem ispostavljenog računa za javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.