Vrste i načini pružanja komunalnih usluga te plaćanje troškova stanovanja.

Komunalne usluge u Rijeci pružaju gradska komunalna i trgovačka društva ili tvrtke s kojima je Grad Rijeka sklopio ugovore o koncesiji za obavljanje određene djelatnosti.

U troškove stanovanja ubrajaju se najam, komunalna naknada, opskrba pitkom vodom, odvoz kućnog smeća, opskrba plinom i toplinskom energijom za zagrijavanje tople vode, opskrba električnom energijom i vodna naknada.

U Gradu Rijeci komunalne usluge naplaćuju se sistemom objedinjene naplate troškova stanovanja, a Grad Rijeka putem aplikacije On-line usluge olakšava građanima plaćanje objedinjenih troškova stanovanja korištenjem informatičke tehnologije.

Kao savjetodavno tijelo gradonačelnika djeluje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga koji se očituje o pružanju i cijeni komunalnih usluga za građane.