Temeljem Plana komunalnih prioriteta financiraju se manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje kolnika, izrada nogostupa, odvodnja oborinskih voda, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl.,

Ove zahvate građani sami predlažu putem svojih mjesnih odbora, a po pozivu za Male komunalne akcije te na taj način sudjeluju u kreiranju proračuna Grada.

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 41/0844/0946/1214/13, Službene novine Grada Rijeke 13/15, 3/22), sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade za stambeni i garažni prostor.

Dokument: