Grad je zadužio svoja komunalna i trgovačka društva za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture:

  1. KD Vodovod i kanalizacija – održavanje i gradnja objekata javne vodoopskrbe i odvodnje
  2. KD Energo – održavanje te obnova i proširivanje javne rasvjete, sustava toplinske energije te plinske mreže
  3. TD Rijeka promet – održavanje i gradnja nerazvrstanih cesta, javno-prometnih površina te javnih parkirališta i garaža, kao i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  4. KD Kozala – održavanje groblja
  5. KD Čistoća – održavanje čistoće na području grada Rijeke, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada
  6. TD Ekoplus – gradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom
  7. TD Rijeka plus – upravljanje i održavanje prostora na kojima se obavlja djelatnost tržnica na malo