Grad je zadužio svoja komunalna i trgovačka društva za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture:

  1. KD Vodovod i kanalizacija – održavanje i gradnja objekata javne vodoopskrbe i odvodnje
  2. KD Energo – održavanje te obnova i proširivanje javne rasvjete, sustava toplinske energije te plinske mreže
  3. TD Rijeka promet – održavanje i gradnja nerazvrstanih cesta te javnih parkirališta i garaža
  4. KD Kozala – održavanje i proširivanje groblja
  5. KD Čistoća – čišćenje i pranje javno-prometnih površina, čišćenje plaža u ljetnom razdoblju, održavanje zelenih površina Grada Rijeke, skupljanje i zbrinjavanje otpada
  6. TD Ekoplus – gradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom
  7. TD Rijeka plus – upravljanje i održavanje prostora na kojima se obavlja djelatnost tržnica na malo