Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. O izvanrednom upravljanju pomorskog dobra, koje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja vodi brigu Županija.

Redovno upravljanje (briga o zaštiti i održavanje) obavljaju jedinice lokalne samouprave sukladno godišnjem planu.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom o kojem vodi brigu jedinica lokalne samouprave su:

 • jedna trećina ugovorenog iznosa od naknade za koncesije,
 • sredstva od naknade za koncesijska odobrenja,
 • sredstva koja se osiguravaju u proračunu grada / općine za pomorsko dobro na
  njihovom području.

U sklopu redovnog upravljanja Grad Rijeka sredstva koristi za:

 • uređenje plaža i projektna dokumentacija
 • održavanje objekata i uređaja na plažama (sanitarni objekti, obalnih zidova,
 • obalni šljunčani i betonski putevi, sunčališta, staze, stubišta, ograde, opreme poput tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta te plutajućih brana, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje stjenskih pokosa na plažama, uređenje prilaza plažama, uređenje obalnog puta Lungo mare te drugog)
 • održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru
 • održavanje platformi za osobe s invaliditetom na plažnom pojasu u zoni Bazena Kantrida
 • atestiranje platformi i elektroinstalacija sanitarnih čvorova
  utrošak električne energije za platforme za osobe s invaliditetom, sanitarne čvorove,
 • obnova plažne opreme
 • priprema za lokacije privremenih objekata uz plaže

Dokumenti:

 • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine (Službene novine Grada Rijeke br. 2/24)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 1/23,19/23)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 17/21, 9/22, 15/22)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 17/20, 9/21)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19, 4/20)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 1/19, 22/19)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 1/18, 8/18, 16/18)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 14/16, 12/17)
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 13/15, 5/16, 10/16, 12/16)