Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke. Natječaj je otvoren do 9. travnja do 9 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Natječaj za dodjelu dozvola (nekadašnjih koncesijska odobrenja) raspisan je na temelju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine.

Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke. Putem ovog natječaja dodjeljuju se dozvole na pomorskom dobru za 57 lokacija, i to na rok od dvije do pet godina.

Lokacije, djelatnosti i početni godišnji iznos naknade za svaku od djelatnosti na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj, uvjeti natječaja i sadržaj ponude mogu se pronaći u tekstu Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

Najpovoljnijim ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja, ostvari najviši broj bodova prema slijedećim kriterijima:

  • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,
  • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude,
  • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 10% ocjene ponude,
  • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 20% ocjene ponude.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 09. travnja 2024. godine u 9,00 sati, bez obzira na način dostave.