Zakonom je propisana obveza dovršenja građevine u određenom roku. Zgrada mora, ovisno o skupini u koju je razvrstana, glede vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u roku od 5 do 10 godina od početka gradnje. Tako je rok za dovršetak zgrada 1. skupine deset godina, zgrada 2. skupine sedam godina, zgrada 3. skupine pet godina. Rok za dovršenje počinje teći od dana prijave početka građenja, a izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na spomenute rokove.