Zakonom je propisana obveza dovršenja građevine u određenom roku. Zgrada mora, ovisno o skupini u koju je razvrstana temeljem čl. 124 Zakona o gradnji, glede vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u roku od 5 do 10 godina od početka gradnje. Rok za dovršenje počinje teći od dana prijave početka građenja, a izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na spomenute rokove.