Uvjerenje o podacima iz dokumenata prostornog uređenja sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinskopravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i sl.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja daje odgovore na pitanja vezano za primjenu prostornoplanske dokumentacije.