Svaka zgrada, ovisno o namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti. Investitor, odnosno vlasnik zgrade izgrađene temeljem građevinske dozvole, dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi fizička ili pravna osoba koja za to ima ovlaštenje Ministarstva.