Grad Rijeka vodi bazu podataka u koju se evidentiraju obveznici plaćanja mjesečnih troškova stanova, podaci o vlasnicima i korisnicima nekretnina, te izdaje različite potvrde vezane uz vlasništvo nad nekretninama.

Grad Rijeka vodi bazu podataka u koju se evidentiraju obveznici plaćanja mjesečnih troškova stanova te podaci o vlasnicima i korisnicima nekretnina.

Odjel za gospodarenje imovinom vodi bazu podataka Objedinjene naplate troškova stanovanja (ONTIS) o svim nekretninama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori te prostori javne namjene koji su obuhvaćeni obvezom plaćanja mjesečnih troškova stanovanja.

U navedenoj bazi evidentiraju se i podaci o vlasnicima i korisnicima nekretninama.

Vodi se kartoteka stanova za područje grada Rijeke, izdaju razne potvrde iz područja stanovanja, izdaju podaci o vlasnicima/korisnicima stanova koji se nalaze u stambenim zgradama na području grada Rijeke za potrebe objedinjene naplate troškova stanovanja, te izdaje dokumentacija i razne potvrde u postupku povezivanja zemljišnih knjiga i sl.