Detaljni plan uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/01 i 26/08) donesen je 2001. godine a 2008. godine donesene su njegove prve Izmjene i dopune.

S predmetnim Planom graniče Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) , te Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08). Navedeni planovi doneseni su nakon donošenja Plana te u područjima na kojima s istim graniče sadrže novija prostorna rješenja te traže prostorna usklađenja s Planom. U tom smislu potrebno je provesti proceduru izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

  • usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim prostornim planovima kontaktnog područja, i to: Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08)
  • utvrđivanja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana
  • osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.