Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Razlozi donošenja Plana

Ove izmjene i dopune Plana donose se radi drugačije organizacije prostora i novih mogućnosti izgradnje uvjetovanih dovršetkom obnove i stavljanja u funkciju većeg dijela građevina industrijskog nasljeđa (Palača Šećerane, Dječja kuća, T-objekt i dr.) te izgradnjom nove infrastrukture unutar kompleksa.

Tijek izrade

18. prosinca 2023

12. prosinca 2023.

5. listopad 2020.

30. rujna 2020.