Prostorno i urbanističko planiranje obuhvaća stručne poslove vezane uz izradu dokumenata prostornog uređenja definiraniih zakonskom regulativom.

Prostorno i urbanističko planiranje obavlja se unutar Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem gdje se provode poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša te poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije).