U skladu s europskom Strategijom 20x20x20, Grad Rijeka je izradio Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP). Time je definirao energetsku učinkovitost kao jedan od primarnih zadataka.

Akcijski plan usvojen je 2010. godine od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke. U lipnju 2016.g. usvojena je i Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke.

Europska komisija predložila je europski akcijski plan za energetsku sigurnosti i solidarnost kroz 20% smanjenja emisija stakleničkih plinova u 2020. godini (u odnosu na 1990.), 20% obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji u 2020. godini i 20% smanjenja ukupne potrošnje električne energije u odnosu na temeljnu projekciju u 2020. godini.

Grad Rijeka bio je među prvih dvjestotinjak europskih gradova koji su potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika u veljači 2009. godine odlučili preuzeti inicijativu održivog razvoja. Time su europski gradovi odlučili smanjiti emisije stakleničkih plinova i potrošnju energije do 2020. za 20%, uz povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Bila je to logična odluka nakon potpisivanja Energetske povelje kojom se Grad Rijeka, kao predvodnik hrvatskih gradova, obvezao na provođenje proaktivne energetske politike radi poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energije.

Rijeka je prvi grad iz Hrvatske koji je postao član europske udruge ‘‘Energie Cites”, europskih energetskih gradova

 • Grad Rijeka početkom 2008. godine potpisuje Energetsku povelju kao predvodnik ostalih hrvatskih gradova
 • Poglavarstvo Grada Rijeke 2008. godine usvojilo je Strategiju energetskog razvoja Grada Rijeke (131. sjednica Poglavarstva – točka 2.)
 • U prosincu 2008. godine potpisan je Sporazum između Grada Rijeke i UNDP-a na projektu “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj”
 • Grad Rijeka se u veljači 2009. godine priključio se europskom Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors) koja koordinira i usmjerava napore na postizanju takozvanih “3×20” ciljeva do 2020. godine
 • U travnju 2009. gradonačelnik Vojko Obersnel potpisao Sporazum o suradnji na promicanju politike i aktivnosti energetske učinkovitosti u RH
 • Gradsko vijeće je u svibnju 2010. godine usvojilo Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke do 2020
 • U travnju 2011. godine Grad Rijeka potpisao Povelju Hrvatskog kluba “Covenant of Mayors”
 • U studenom 2011. potaknute aktivnosti na stvaranju registra zgrada u vlasništvu Grada Rijeke (62. gradonačelnkov kolegij – točka 6.
 • Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Rijeke za 2015. godinu
 • U listopadu 2015. Grad Rijeka potpisuje Novi integrirani sporazum o energetskoj učinkovitosti i zaštiti od klimatskih promjena
 • Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Rijeke za 2016. godinu (64. gradonačelnikov kolegij – točka 2.)

Primjeri dobre prakse EnU na području Grada Rijeke:

Promet, KD Čistoća – komunalna vozila na el.energiju i SPP, u planu još 5 el. bicikala i 1 vozilo na SPP, edukacije vozača autobusa i komunalnih vozila za EKO vožnju; Rijeka plus u sklopu garaže Zagrad B otvorilo punionice za električna vozila

Promet, KD Autotrolej – ukupno 30 vozila koji kao pogonsko gorivo koriste SPP-stlačeni prirodni plin i to 16 solo autobusa, 4 zglobna autobusa i 10 minibusa; realiziran i projekt prenamjene vozila koja umjesto dizela goriva kao pogonsko gorivo koriste smjesu dizel/UNP

Promet, TD Energo – punionica SPP

Sustavi grijanja – TD Energo – od 2007. g priključenje na prirodni plin, 15 toplana na prirodni plin (75%), kogeneracijsko postrojenje na Bazenima Kantrida; obnova toplovoda na području Vojaka i u tijeku izgradnja toplane Kampus (kogeneracijsko postrojenje)

Javna rasvjeta – Grad Rijeka i TD Energo – sastoji se od 14800 rasvjetnih tijela; rekonstrukcija započela još 2003. godine, oko 95% rasvjete učinkovito Na taj način postiglo se smanjenje emisija CO2 za 139 t/god, smanjilo se svjetlosno onečišćenje, povećala se sigurnost u prometu te osjećaj ugode zbog kvalitetnije osvijetljenosti ulica.

Zelena energija u mom domu – poticanje primjene OIE u kućanstvima; suf. od strane Grada i FZOEU; 38 kućanstava dobilo subvenciju za ugradnju solarnih kolektora za pripremu PTV i uređaja za grijanje na biomasu

Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Rijeci – suf. od strane FZOEU i Grada; tijekom 2014. s 19 korisnika potpisani ugovori o sufinanciranju

Višestambene zgrade – 2014. godini više od 50% odobrenih subvencija energetske obnove nalazi se na području PGŽ , U 2015. godini od strane FZOEU odobreno 79 zahtjeva za energetskom obnovom višestambenih zgrada na području grada Rijeke

Prelazak kotlovnica s lož ulja na prirodni plin – Cvetkov trg 1, PPO Kvarner, Oš Nikola Tesla

Solarna energija u gradu – u sklopu kojega je izgrađeno 6 FNE na zgradama DV (Potok, Srdoči) i OŠ (Pećine, Fran Franković Kantrida i Zamet). Zajedno sa FNE na zgradi Korzo 16 (primjer spoja zaštićene kulturne baštine i moderne tehnologije), ukupna snaga svih navedenih instaliranih elektrana je 90 kW;

Izrađeno 348 energetskih certifikata – Energetskim pregledom utvrđuje se način korištenja energije, područja rasipanja energije i identificiraju mjere za povećanje energetske učinkovitosti, kao i stanje zgrada

Sustavno gospodarenje energijom (ISGE) – pohranjuje i analizira podatke o potrošnji energenata u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke, 118 zgrada u sustavu, program se provodi već 6 godine

Ugradnja sustava za daljinsko očitanje kroz projekt iURBAN (suradnja Grada Rijeke i TD Energo) u 26 objekata, sufinanciranje Europske komisije, sustav povezan s ISGE-om

Upravna zgrada Titov trg 3 – sva rasvjetna tijela zamijenjena su energetski učinkovitijom rasvjetom koja omogućava i do 50% smanjenja potrošnje električne energije za rasvjetu te do 30% bolju osvijetljenost

Riječki energetski tjedan – održava se svake godine od 2010. kao sastavni dio Europskog energetskog tjedna (Sustainable Energy Week)

U 2013. godini u suradnji s učenicima Srednje škole za primijenjenu umjetnost izrađena je „Bojanka za male čuvare planete Zemlje“ – do sada je 2356 djece predškolskog uzrasta dobilo bojanku na poklon

Na pilot projekt energetske obnove zgrada i izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja raspisan od strane MGIPU i FZOEU dobiveno sufinanciranje energetske obnove za 4 objekta (2 OŠ i 2 DV) i za 14 objekata dobiveno sufinanciranje projektne dokumentacije za energetsku obnovu

Objekti Grada Rijeke

DV Srdoči – energetski certifikat A+ razreda i instaliranom FNE na površini nadstrešnice parkirališta snage 10 kW;

DV Mavrice – građen po principima održive gradnje s korištenjem oborinskih voda za održavanje okoliša, FNE i solarni paneli za pripremu PTV, te ventilirajuća fasada;
energetska obnova osnovnih škola –

OŠ Vladimir Gortan – ukupna investicija – 1.964.820,56 kn.

 • Radovi sufinancirani od strane FZOEU – u iznosu od 474.925,00 kn Izveden novi ETICS fasadni sustav s 16 cm mineralne vune, zamijenjena je preostala vanjska stolarija i postavljena nova gromobranska instalacija
 • Projektirana ušteda iznosi 50 % toplinske energije za grijanje, a ujedno se smanjuju i emisije CO2 u istom postotku, odnosno 68,05 t godišnje
 • Povrat investicije uloženih sredstava Grada Rijeke je 10 godina

Dvorana OŠ Brajda – ukupna investicija 968.930,88 kn.

 • Radovi obuhvatili sanaciju vanjske ovojnice,
  krova i zamjenu vanjske stolarije

Dvorana OŠ Vežica – ukupna investicija 1.289.443,82 kn

 • U okviru sanacije izvršeno je cjelokupno uređenje dvorane,
  koje uključuje zamjenu pokrova, fasadnih obloga, rasvjete,
  unutarnjih, zidnih i podnih obloga, dijela stolarije, te uređenje
  svlačionica i sanitarnih čvorova
 • Osim navedenog, sanirana je i ograda školskog igrališta