Pomoću Solarnog kalkulatora građani mogu izračunati koji je sunčani potencijal objekta te koliko novaca će uštedjeti nakon ugradnje sunčane elektrane.

U kalkulator se mogu upisati ulazni podaci poput:

 • karakteristike objekta (lokacija, orijentacija krova, nagib krova/panela),
 • prosječnu potrošnju električne energije objekta (prosječna godišnja VT potrošnja, prosječna godišnja NT potrošnja, grije li se objekt na električnu energiju) te
 • nazivne snage sunčane elektrane.

Kao izlazne podatke kalkulator nudi sljedeće grafičke prikaze:

 • sunčani potencijal objekta,
 • proizvodnja i potrošnja električne energije,
 • preuzeta i predana električna energija,
 • troškovi prije i nakon instalacije sunčane elektrane i
 • novčani tokovi.

Prednosti ovakvog besplatnog i neiscrpnog izvora energije koji doprinosi održivom razvoju i energetskoj neovisnosti su:

 • značajne uštede energije (preko 80%) koje su vidljive već na prvom računu za električnu energiju nakon izgradnje sunčane elektrane,
 • sigurna i isplativa investiciji s vrlo niskim rizikom,
 • vrijeme povrata u najvećem broju slučajeva kreće se u rasponu od 8 do 10 godina, dok je životni vijek elektrane minimalno 25 godina, te
 • doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena.

Prosječno hrvatsko kućanstvo instalacijom sunčane elektrane može smanjiti svoj ugljični otisak za nekoliko tona, što je ekvivalent nekoliko stotina posađenih stabala.

Solarni kalkulator nastao je u sklopu projekta METAR (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj), koji je uspostavio Mrežu za pravednu i niskougljičnu tranziciju. Mreža za pravednu i niskougljičnu tranziciju sastoji se od znanstvenih, obrazovnih i neprofitnih organizacija, te jedinica lokalne samouprave čiji je cilj promicanje načela uključivog, pravednog i niskougljičnog razvoja.