Grad Rijeka objavio je javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Predmet ovog Javnog poziva bit će dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Naime, Grad je izradio Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za trogodišnje razdoblje kojeg je Gradsko vijeće usvojilo 24. veljače 2022. godine. Jedna od mjera u Akcijskom planu je i „Solarna energija za građane“ te se odnosi na subvencioniranje projektne dokumentacije potrebne za ugradnju sustava koji koriste energiju sunca.

Grad je u ovom pozivu proširio predmet subvencioniranja na sve sustave koji koriste obnovljive izvore energije, a za čiju ugradnju je potreban glavni projekt čija je obveza izrade propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Sva potrebna dokumentacija je obrazložena u javnom pozivu.

Za provedbu ovog Javnog poziva namijene sredstva u iznosu 50.000,00 eura.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu pojedini prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Prijave se zaprimaju od 09. 10. 2023. godine u 8,00 sati do 23.10. 2023. godine do 15,00 sati.