Energija se može uštedjeti čak i uz provođenje jednostavnih mjera, koje ne zahtijevaju dodatne troškove.

Jednostavne mjere povećanja energetske učinkovitosti

Jednostavne mjere povećanja energetske učinkovitosti su one koje se mogu primijeniti bez dodatnih troškova uz trenutne uštede.

Neke od jednostavnih mjere su:

 • ugasiti grijanje ili hlađenje noću i onda kada nema nikoga u zgradi
 • noću spustiti rolete i navući zavjese
 • izbjegavati zaklanjanje i pokrivanje grijaćih tijela zavjesama i namještajem
 • prije početka sezone grijanja odzračiti radijatore
 • vremenski optimizirati grijanje i pripremu tople vode
 • u sezoni grijanja smanjiti sobnu temperaturu za 1°C (godišnja ušteda približno 5% energije za grijanje)
 • u sezoni hlađenja podesiti hlađenje na minimalno 26°C
 • redovito čistiti filtere klima uređaja
 • prilikom korištenja klima uređaja imati zatvorene prozore
 • koristiti prirodno osvjetljenje u što većoj mjeri
 • isključiti rasvjetu u prostoriji kad nije potrebna
 • koristiti mogućnost uključivanja električnih aparata noću kada je električna energija jeftinija

Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz male troškove i brzi povrat investicije

To su mjere čiji je povrat investicije do 3 godine, a troškovi provođenja mjera iznose do 5.000 kn na 100 m2. Neke od njih su:

 • brtvljenje prozora i vanjskih vrata, zamjena ostakljenja s dvostrukim IZO ostakljenjem (preporuka U ostakljenja < 1,1 W/m2K),
 • provjera i popravak okova na prozorima i vratima,
 • izoliranje niša za radijatore i kutije za rolete,
 • toplinski izoliranje postojećeg kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu debljim slojem toplinske izolacije,
 • reduciranje gubitaka topline kroz prozore ugradnjom roleta, postavom zavjesa i sl.,
 • ugradnja termostatskih ventila na radijatore,
 • izoliranje cijevi za toplu vodu i spremnike tople vode,
 • hidraulički uravnoteženje sustava centralnog toplovodnog grijanja,
 • redovito servisiranje i podešavanje sustava grijanja i hlađenja,
 • ugradnja automatske regulacije, kontrole i nadzora energetike zgrade,
 • ugradnja štednih žarulja u rasvjetna tijela,
 • zamjena trošila energetski efikasnijima – energetskog razreda A,
 • uporaba štedne armature na trošilima za vodu (smart-shower sustavi, niskoprotočni vodokotlići, senzorske slavine i pisoari),
 • kompenziranje jalove energije ugradnjom kompenzatorskih baterija,
 • regulacija i kontrola rada sustava rasvjete (day-light) i klimatizacije (termosenzori),
 • odabir učinkovitijih trošila.

Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz veće troškove i duži period povrata investicije

Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz nešto veće troškove gdje je iznos utrošen na provedbu mjera veći od 5.000 kn/m2, a period povrata duži je od 3 godine. Neke od mjera koje pripadaju takvoj klasifikaciji su:

 • zamjena prozora i vanjskih vrata toplinski kvalitetnijim prozorima – preporuka U prozora 1,1-1,8 W/(m2K),
 • na prozore ugradnja mikroprekidača koji isključuju konvektorsko grijanje i hlađenje pri otvaranju prozora,
 • toplinsko izoliranje neizolirane zgrade ili povećanje toplinske izolacije izolirane zgrade kod cijele vanjske ovojnice zgrade, (
  zidovi, podovi, krov te plohe prema negrijanim prostorima minimalno u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa),
 • izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću,
 • saniranje i obnova dimnjaka,
 • centraliziranje sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode,
 • analiziranje sustava grijanja i hlađenja u kući i po potrebi zamjena energetski učinkovitijim sustavom (modernizacija
  postojećeg kotla, ugradnja novog kotla, promjena izvora energije) te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije (sunčeva
  energija, biomasa, geotermalna energija),
 • rekuperacija otpadne topline, vode i sl.,
 • ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sustava,
 • ugradnja sunčevog sustava za zagrijavanje vode – ukoliko se zagrijavanje vode vrši konvencionalnim izvorima energije ugraditi
  sustav sa sunčanim kolektorima,
 • ugradnja fotonaponskog sustava za dobivanje električne energije: ugraditi sustav sa fotonaponskim ćelijama (ukoliko je moguća povoljna orijentacija ćelija).

Da bi se postigli što bolji rezultati potrebno je provesti ako je moguće više mjera istovremeno jer npr. promijeniti sustav grijanja s energetski učinkovitim sustavom, a pritom ne izolirati toplinski vanjske zidove i ne zamijeniti dotrajalu stolariju na pročeljima neće se postići željeni rezultat.