Poticaji građanima, mogućnosti uštede energije, punionica stlačenog prirodnog plina i drugi projekti energetske učinkovitosti.

Grad Rijeka definirao je energetsku učinkovitost jednim od primarnih zadataka te je u skladu s europskom Strategijom 20x20x20  izrađen Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Rijeke koji je usvojen 2010. godine.

Od tada Rijeka provodi proaktivnu energetsku politiku radi poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energije. U lipnju 2016.g. usvojena je i Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke.