Grad Rijeka dugi niz godina aktivno djeluje u području učinkovitog upravljanja energijom

Energetska učinkovitost danas je u svijetu prepoznata kao snažan i financijski optimalni način za postizanje ciljeva održivog razvoja. Navodi se i kao novi izvor energije. Racionalizacija trošenja energije, odnosno trošenje manje energije za istu namjenu ima svoju ekonomsku vrijednost jer se ulaganje u energetsku učinkovitost vraća kroz uštede.

Grad Rijeka, kao tijelo lokalne samouprave dugi niz godina aktivno djeluje u području učinkovitog upravljanja energijom, u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energije. U svom se radu oslanja na Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/1320/1739/19 i 125/19), Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) te Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine br. 127/14116/1888/1725/20 i 41/21).

U politici upravljanja energijom Grad Rijeka se pridržava sljedećih načela:

  • usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti,
  • usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na korištenje i potrošnju energije i energetsku učinkovitost,
  • upravljanje zgradama u vlasništvu Grada Rijeka u cilju poboljšanja energetskih performansi korištenjem novih energetski učinkovitijih tehnologija, materijala i opreme,
  • podupiranje nabave energetski učinkovitih proizvoda i usluga te projektiranje za unapređenje energetskih performansi,
  • osiguravanje razvoja i provedbu energetskih projekata usmjerenih na smanjenje emisija stakleničkih plinova i ostalih utjecaja na okoliš, te gubitaka energije,
  • razvijanje svijesti o energiji i energetski prihvatljivom ponašanju zaposlenika,
  • održavanje komunikacije u upravljanju energetskim resursima.

Ove odrednice Politike upravljanja energijom pretočene su u opće ciljeve upravljanja, iz kojih se svake godine utvrđuju konkretni pojedinačni ciljevi i razvijaju planovi vezani za unaprjeđenje i učinkovitog upravljanja energijom.