Riječani su na Brašćinama dobili svoj prvi urbani vrt, u kojem mogu zasaditi gredicu, ali i naučiti nešto više o ekološkoj poljoprivredi.

U Rijeci postoji dugogodišnja praksa iznajmljivanja gradskog zemljišta građanima za tzv. poljoprivrednu proizvodnju. U pravilu, riječ je o privremenom korištenju do privođenja zemljišta planiranoj namjeni. Za realizaciju projekta urbanog vrta, ekološki pristup obradi zemlje i proizvodnji, odabrana je lokacija smještena u području istovrsne namjene, dugoročno utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom.

Lokacija se nalazi na rubu Brašćina, prema Generalnom urbanističkom planu u području namjene poljoprivredno tlo i šume. Radi se o zemljištu površine 3013 m², koje godinama nije korišteno i nije zagađeno te je stoga pogodno za poljoprivredu baziranu na ekološkim i permakulturnim principima. Uz to, nalazi se u blizini naselja i prometnica, te liniji 4 javnog gradskog prijevoza, što ga čini dostupnim širem građanstvu, a u blizini se nalazi i potrebna komunalna infrastruktura.

Grad Rijeka sklopio je 16. srpnja 2020. ugovor za zakup zemljišta na tri godine, bez naknade s Udrugom “Centar za kulturu dijaloga” iz Rijeke, radi nastavka provođenja projekta Prvog riječkog zajedničkog urbanog vrta „Zelena zona“.

Zajednički urbani vrt ima nekoliko zona. Najvažniji dio svakako je namijenjen uzgoju hrane kroz zajedničko edukativno-eksperimentalni i začinski vrt, ukupne veličine 1000 m² te individualne gredice različitih površina (od 15 do 25 m²), a predviđena su i tri kompostišta. Druga zona namijenjena je uzgoju grmolikog bobičastog voća, njegovanju postojećeg samoniklog bilja te sadnji mediteranskog voćnjaka autohtonih sorti. Treća zona predstavlja zajednički prostor za sve korisnike vrta s alatnicom i prostorom za održavanje edukacija.

Jedan od ključnih preduvjeta za korištenje individualnih gredica je preuzimanje obveze obrade vrta primjenom načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja te zabrana korištenja sintetskih gnojiva i kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično. U Pravilniku za korisnike gredica u zajedničkom urbanom vrtu definirana su i druga prava i obveze korisnika, kao i postupak dodjeljivanja gredica, zajedničko korištenje postojećih resursa, prestanak korištenja i drugo.

U sklopu riječkog urbanog vrta uređen je Dječji vrt “Dolčić”, osmišljen je prema permakulturalnim načelima s ciljem da okupi djecu i roditelje u zajedničkom aktivnostima koje promiču ekologiju, održivo življenje i zdravu prehranu.