Grad Rijeka obilježava ovogodišnje Energetske dane organiziranjem dviju radionica na temu održivog razvoja, koje će se održati od 6. do 8. svibnja 2024. Energetski dani su ujedno i  jedna od mjera iz Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe za klimatske promjene za Grad Rijeku (SECAP) kojom se želi unaprijediti informiranje i educiranje građana.

Grad Rijeka je još od 2009. godine potpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji je godinu ranije pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Time je Rijeka postala jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika.

Grad Rijeka, zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima, već niz godina  provodi energetsku politiku koja je usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja temeljenom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Racionalizacija trošenja energije, odnosno trošenje manje energije za istu namjenu, ima svoju ekonomsku vrijednost jer se ulaganje u energetsku učinkovitost vraća kroz uštede.

U sklopu Energetskih dana Grada Rijeke održati će se dvije radionice. Prva pod nazivom “Najlakši put do vlastite elektrane!“ u organizaciji Zelene energetske zadruge namijenjena je građanima. Radionica se održava u Gradskoj knjižnici Rijeka na adresi Viktora Cara Emina 1 u ponedjeljak 6. svibnja 2024. godine u 18 sati. Kroz prezentaciju pod nazivom “Najlakši put do vlastite solarne elektrane!” Zelena energetska zadruga će predstaviti svoje usluge koje uključuju podršku građanima, izradu projekta, ugradnju solarne elektrane, uključivanje u grupnu nabavu i ulaganje u projekte izgradnje većih solarnih elektrana na javnim objektima. Više informacija o radionici nalazi se ovdje.

Druga radionica održava se u sklopu europskog projekta SSH Centre u sklopu kojega istraživačka zajednica radi na jačanju društvenih i humanističkih znanosti u disciplinama klime, energije i mobilnosti. Projekt nastoji premostiti razliku između istraživanja i klimatskih akcija na terenu u gradovima. Grad Rijeka predstavlja HUB centar za definiranje socijalne komponente u djelatnosti daljinskog grijanja. Na radionici će sudjelovati predstavnici znanstvene javnosti, jedinica lokalne samouprave iz Njemačke, Nizozemske, Srbije i Bosne i Hercegovine te regionalnih energetskih agencija iz Bruxellesa i Hrvatske.