Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijelo je Odluku o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke
za razdoblje 2018. – 2022.

Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI

Gradsko vijeće Grada Rijeke je u prosincu 2023. godine donijelo Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI. Aglomeracija HR RI obuhvaća područje Grada Rijeke, Grada Bakra, Grada Kastava, Grada Kraljevice, Grada Opatije, Općine Viškovo, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Kostrena, Općine Klana, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Omišalj.

Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Kao vrlo snažan oksidant štetno utječe na zdravlje i prirodne ekosustave. Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja.

Gradonačelnik Rijeke je u listopadu 2023. godine usvojio Protokol o postupanju u slučaju prekoračenja pragova obavješćivanja i upozorenja za koncentracije prizemnog ozona u Aglomeraciji HR RI.

Protokolom se regulira sustav obavješćivanja u situacijama kada dolazi do povećanja koncentracije prizemnim ozonom te prekursora ozona i povećanih koncentracija SO2 i NO2.