U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održano je svečano uručenje ugovora o sufinanciranju projekta: Sadnja stabala na javnim površinama, za kojeg je Gradu Rijeci za sufinanciranje iz sredstava NPOO Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno oko 89.000 EUR.

U ime Grada Rijeke ugovor o sufinanciranju projekta preuzela je zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan.

Ugovore su predstavnicima županija, gradova i općina u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici svečano uručili potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te direktor Fonda Luka Balen.

Uz sadnju stabala i formiranje zelenih površina, sufinanciranje Fonda do 350 tisuća eura po pojedinom projektu moglo se dobiti i za ozelenjivanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza, izgradnju javnih slavina s pitkom vodom, formiranje urbanih vrtova, ali i za projekte informiranja javnosti o klimatskim promjenama.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić istaknuo je da su zelena tranzicija i dekarbonizacija među tri temeljna prioriteta EU te se oni nalaze i u programu Vlade RH za iduće mandatno razdoblje.

Ukupna vrijednost projekta Sadnja stabala na javnim zelenim površinama u gradu Rijeci iznosi 106.107,50 EUR (s PDV-om) od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 80%.

Projekt Sadnje stabala na javnim zelenim površinama u gradu Rijeci

Porast temperature, utjecaji klimatskih i vremenskih ekstrema, predstavljaju sve veću društvenu, gospodarsku i ekološku prijetnju.

Sadnja stabala najjednostavnija je mjera kojom se povećava površina pod zelenilom, i time bitno utječe na mikroklimu, što je uz strateške mjere na razini planiranja grada kao cjeline jedna od mogućnosti koje život u gradu mogu učiniti ugodnijim a ljetne vrućine podnošljivijima.

Projekt Sadnja stabala na javnim zelenim površinama u gradu Rijeci dio je integriranja u „zelenu infrastrukturu“, koja je pak prikladna za strategiju prilagodbe klimatskim promjenama jer je fleksibilna i prilagodljiva lokalnim zahtjevima zajednice.

Projektom je obuhvaćena sadnja 79  stabala pažljivo integriranih u postojeći koncept na 7 javnih zelenih površina u gradu Rijeci.

Ovim projektom doprinijelo bi se uspostavi nove kao i unapređenju postojeće  zelene infrastrukture.

Tendencija je ne samo implementirati već i prepoznati veliki potencijal „zelene“ infrastrukture u unaprjeđenju urbane sredine područja te razumjeti postupak njena korištenja u prilagodbu klimatskim promjenama.

S obzirom na to da je grad mjesto u kojem je dominantan stanovnik čovjek, socijalni aspekt zelenih površina ima veliko značenje. Sadnja će se uskladiti s postojećim zelenilom, odnosno uspostavit će se prostorno odnos između postojećeg i novog zelenila, kako zbog unapređenja funkcionalno–estetske uloge parka tako i radi ostvarenja ekoloških i socioloških funkcija (ublažavanje klimatskih promjena i reguliranje mikroklime).

Stabla su najbolji prirodni klima uređaji i „naši najbolji saveznici u borbi protiv klimatske krize. Zelene površine u gradu imaju ulogu pročišćivača, smanjuju udio CO2 u zraku, apsorbiraju prašinu i potiču vlažnost zraka, utječu na redukciju temperature, a reduciraju i zagađenje bukom, reguliraju i filtriraju kišnicu, omogućuju bolje održavanje i kvalitetu tla.

Lokacije na kojim je planirana sadnja stabala kao i odabir vrsta vidljiv je u tabličnom prikazu.

Lokacija

Biljna vrsta

Komada

Ulica Slave Raškaj – dječje igrališite Celtis australis – koprivić

5

Grbaste – dječje igraište Qerqus pubescens – hrast medunac

4

Pinus nigra – crni bor

6

Poduzetnička zona Bodulovo Melia azedarach –očenašica

15

Pinus pinea – pinija

3

Kozala 33 Pinus pinea – pinija

3

Tamarix gallica – tamaris

5

Paje Širole 12-14 Celtis australis – koprivić

15

Vladivoja i Milivoja Lenca – dječje igralište Pinus pinea – pinija

6

Cupressus sempervirens “Pyramidalis” – čempres

6

Cercis siliqastrum – judino drvo, judić

5

Ulica Krnjevo Olea europea – maslina

6