Stupanjem na snagu izmjena Prekršajnog zakona od 1. lipnja 2013. godine plaćanje kazni je uređeno na način da je omogućeno da se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne, čime se smatra da je novčana kazna u cjelini plaćena te se protiv počinitelja prekršaja neće voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

Navedenim izmjenama također je propisano da se smatra da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj, odnosno ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

S tim u vezi, komunalno redarstvo nikada ne naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja od počinitelja, već im uručuje ili ostavlja obavijest o prekršaju s nalogom za plaćanje novčane kazne u roku od tri dana te ukoliko u tom roku kazna nije plaćena, predlaže izdavanje obaveznog prekršajnog naloga.