Komunalno redarstvo obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

U nadležnost ove Direkcije spada izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv počinitelja prekršaja, propisanih odlukama Gradskog vijeća grada Rijeke, vezanih uz područje komunalnog gospodarstva.

Ukoliko imate primjedbe i prijave Direkciji za komunalno redarstvo iste možete javiti na besplatni broj telefona Dežurnog centra 0800 5100 u vremenu od 00-24.

E–mail: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Kontakt Dežurnog centra

Kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00
Dolac 8 Jukić Mirjana
mirjana.jukic@rijeka.hr
komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Komunalni nered može se prijaviti i putem obrasca.

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 8 do 9 i od 15 do 16 sati na adresi Dolac 8.

Ostali kontakti Komunalnog redarstva koje možete zvati za pojedine djelatnosti ili područja mjesnih odbora:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za komunalno redarstvo

Kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00
Dolac 8 Jukić Mirjana
mirjana.jukic@rijeka.hr
komunalno.dezurstvo@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za nadzor komunalnih društava i koncesionara T. +385 51 209 492
T. +385 99 2167 938
Dolac 8, Rijeka Domijan Radovan
radovan.domijan@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za kontrolu poslovnih prostora Grada Rijeke T. +385 51 209 488
T. +385 98 207 681
Dolac 8 Grgurić Rajko
rajko.grguric@rijeka.hr
Komunalni redar za MO Belveder, MO Mlaka, MO Banderovo T. +385 51 209 485
T. +385 98 207 290
Dolac 8 Ikanović Mehmed
mehmed.ikanovic@rijeka.hr
Voditeljica Službe za komunalno redarstvo T. +385 51 209 487 Dolac 8 Jukić Lovrić Jelena
jelena.jukic-lovric@rijeka.hr
Komunalna redarka zadužena za kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00
Dolac 8 Jukić Mirjana
mirjana.jukic@rijeka.hr
komunalno.dezurstvo@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Drenova, MO Brašćine –Pulac T. +385 51 209 493
T. +385 98 207 695
Dolac 8 Jurčić Željko
zeljko.jurcic@rijeka.hr
Komunalna redarka zadužena za poslove nadzora propisane Zakonom o građevinskoj inspekciji u dijelu nadležnosti komunalnog redarstva T. +385 51 209 269
T. +385 98 208 693
Dolac 8, Rijeka Justinić Andrea
andrea.justinic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Turnić i MO Podmurvice T. +385 51 209 233
T. +385 99 2391 402
Dolac 8, Rijeka Kmetović Stijepo
stjepo.kmetovic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Sveti Nikola T. +385 51 209 494
T. +385 98 210 101
Dolac 8, Rijeka Lipovšek Silvio
silvio.lipovsek@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Kantrida i MO Pehlin T. +385 51 209 293
T. +385 99 7022 339
Dolac 8 Lončarić Sanjin
sanjin.loncaric@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Brajda-Dolac, MO Kozala T. +385 51 209 233
T. +385 98 208 831
Dolac 8 Mandekić Milan
milan.mandekic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Centar, MO Orehovica, MO Draga, MO Sveti Kuzam, ½ MO Podvežica sjever T. +385 51 209 486
T. +385 98 208 806
F. +385 51 209 366 Dolac 8, Rijeka Maraž Zoran
zoran.maraz@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Škurinjska Draga, MO Škurinje i MO Potok T. +385 51 209 493
T. +385 99 7330 933
F. +385 51 209 366 Dolac 8, Rijeka Mrvčić Davor
davor.mrvcic@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za kontrolu stanova Grada Rijeke T. +385 51 209 489
T. +385 98 208 529
Dolac 8 Orešković Ivan
ivan.oreskovic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Srdoči i MO Gornji Zamet T. +385 51 209 495
T. +385 99 2391 474
Dolac 8 Pavletić Dean
dean.pavletic@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za nadzor prekopa javnih površina T. +385 51 209 496
T. +385 98 208 654
Dolac 8 Pejnović Darko
darko.pejnovic@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za kontrolu poslovnih prostora Grada Rijeke T. +385 51 209 488
T. +385 98 208 517
Dolac 8 Perić Joško
josko.peric@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Luka (veći dio), MO Krimeja, MO Grad Trsat i MO Vojak T. +385 51 209 492
T. +385 91 228 9269
Dolac 8, Rijeka Salamon Roberto
roberto.salamon@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Zamet i MO Grbci T. +385 51 209 494
T. +385 98 208 752
Dolac 8 Srdoc Jadran
jadran.srdoc@rijeka.hr
Komunalna redarka zadužena za kontrolu stanova Grada Rijeke T. +385 51 209 488
T. +385 91 4352 600
Dolac 8, Rijeka Starčević Mirjana Mia
mirjanamia.starcevic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Bulevard, MO Pećine, MO Podvežica – jug i MO Luka T. +385 51 209 492
T. +385 99 7022 322
Dolac 8 Stupar Srđan
srdjan.stupar@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Gornja Vežica, MO Školjić, MO Svilno, MO Pašac T. +385 51 209 486
T. +385 98 208 691
Dolac 8, Rijeka Vukelić Tibor
tibor.vukelic@rijeka.hr