Ako sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonskim odredbama odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili je smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti, to možete prijaviti, sukladno nadležnosti, građevinskoj inspekciji ili Komunalnom redarstvu.

Popis područnih ureda i područnih jedinica građevinske inspekcije po županijama pronaći ćete na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Utvrđivanje zakonitosti građenja, obavljanje nadzora građenja, provedbu zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave dužan je provoditi komunalni redar.

Prijava gradnje bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli može se podnijeti:

  • putem besplatnog telefona Komunalnog redarstva 0800–5100 u vremenu od 00-24
  • putem obrasca

Više o ovlastima komunalnog redara te kontakti komunalnih redara – Direkcija za komunalno redarstvo.