Komunalni red obuhvaća različite mjere za njegovo provođenje, a nadzire ga komunalno redarstvo. Građani mogu gradskoj upravi prijaviti uočeni komunalni nered.

Komunalni red i mjere za njegovo provođenje propisane su Odlukom o komunalnom redu.

Tom Odlukom propisane su odredbe o:

  • uređenju naselja,
  • održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
  • korištenju javnih površina,
  • skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,
  • uklanjanju snijega i leda,
  • uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
  • mjerama za provođenje komunalnog reda,
  • kaznama za učinjene prekršaje.