Mole se i podsjećaju građani Rijeke čiji vrtovi i okućnice neposredno graniče s nerazvrstanim cestama na području Rijeke, da su dužni podrezivati zelenilo koje s njihovog privatnog posjeda prelazi na javnu prometnu površinu i ometa odvijanje prometa.

Podsjetimo, odredbom članka 13. stavka 4. Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke („SN Grada Rijeke“ broj 4/19 i 21/19) propisano je da je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu kako bi se omogućio nesmetan prolaz pješaka i vozila te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.
Za postupanje protivno citiranoj odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna za pravnu, te 500,00 kuna za fizičku osobu.
Nadzor nad primjenom ove odredbe provodi Komunalno redarstvo.

Grad Rijeka putem svojih službi uklanja zelenilo s površina koje održava, a građani čije nekretnine graniče s javno prometnim površinama imaju obvezu ukloniti zelenilo koje eventualno s privatnog posjeda prelazi na javnu površinu, osobito u slučajevima gdje preraslo zelenilo ometa normalno odvijanje prometa i preglednost prometne signalizacije.