Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, imenovano  sa zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni komunalnih usluga koje se pružaju potrošačima.

Savjet se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga:

  • prijevoza putnika u javnom prometu,
  • održavanja čistoće u dijelu pružanja usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i
  • opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Prije izmjene cijene javnih usluga, Savjet razmatra prijedlog te se o njemu očituje.
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga čine:

  1. Vladimir Predrag, za predsjednika,
  2. Marko Paripović, predstavnik Udruge za zaštitu prava potrošača „Potrošački centar“ Rijeka, za člana,
  3. Nikolina Deranja, predstavnica Udruge za zaštitu prava potrošača „Potrošački centar“ Rijeka, za članicu,
  4. Gordana Ružić-Švob, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu,
  5. Snježana Šuković, predstavnica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za članicu,
  6. Jasna Knez, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, za članicu,
  7. Tanja Šušić, predstavnica Komunalnog društva Kozala d.o.o. Rijeka, za članicu.

Dokumenti