Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, imenovano sa zadaćom očitovanja i davanja mišljenja o pružanju i cijeni komunalnih usluga koje se pružaju potrošačima.

Savjet se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga:

  • prijevoza putnika u javnom prometu,
  • odlaganja komunalnog otpada i
  • opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Prije izmjene cijene javnih usluga, Savjet razmatra prijedlog te se o njemu očituje.
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Dokumenti