Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.

Putem objedinjene naplate troškova stanovanja, Ri-stan d.o.o. vrši obračun i naplatu zajedničke pričuve samo za zgrade pod prinudnom ili redovnom upravom Rumata.