Budući da je praksa pokazala da postoji mnoštvo problema između stanara (vlasnika nekretnine) i upravitelja zgrada, komunalnih službi i samih izvođača radova na stambenim zgradama, u Rijeci je osnovana Udruga stanara-suvlasnika stambenih zgrada.

Grad Rijeka podupire rad udruge pa je, između ostaloga, sudjelovao i u izradi oglednog primjerka Odluke o kućnom redu. Radi se o zakonom predviđenom aktu suvlasničkih zajednica u zgradama kojim se reguliraju unutarnji odnosi i koji ujedno omogućava postupanje službenih osoba na privatnom posjedu. Ogledni primjerak se može pogledati na mrežnim stranicama udruge.

Kako bi stanare-suvlasnike zgrada upoznala s njihovim pravima i obvezama Udruga stanara je pripremila priručnik za suvlasnike s korisnim savjetima za stanovanje, kao što su informacije o upravljanju i održavanju, potom komunalije, držanje životinja u stanu i hortikultura pa sve do telekomunikacijskih usluga.