Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2020. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 14. prosinca 2020. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.