Prijava kvara ili oštećenja, dežurne službe i obavijesti o komunalnim radovima

Načini prijave kvara ili oštećenja na komunalnoj infrastrukturi, obavijesti o izvođenju komunalnih radova te prekidima u snabdijevanju vodom i plinom te kontakti dežurnih službi.

Radovi na kanalizaciji i vodovodu – KD Vodovod i kanalizacija

Dežurne službe (radno vrijeme: 00,00 – 24,00)

Voda – obavijesti o najavljenim i iznenadnim prekidima u pružanju usluge vodoopskrbe

Vodovod dežurna služba

 • tel: 211 906, 353 222

Kanalizacija

 • tel: 211 906, 353 222

Radovi na plinofikaciji i javnoj rasvjeti – Energo

Dežurne službe (radno vrijeme: 00,00 – 24,00)

Prijava kvara na javnoj rasvjeti

 • Besplatni telefon: 0800-301-300
 • Mobitel: 091 353 00 44

Plin – obavijesti o prekidima u pružanju usluge isporuke plina

 • Tel.: 343 122, 091/353-0016
 • Toplinska energija: 091-128-3061

Održavanje prometnica – Rijeka promet

Prometni centar: Broj govornog automata 060 102 102 (informacije o stanju u prometu, informacije o radu parkirališta i cijeni usluge parkiranja, informacije o pauk službi, kamionskom terminalu i opće informacije o trgovačkom društvu).

Održavanje javno-prometnih i zelenih površina – KD Čistoća

Operativa (Komunalni program):

 • tel. 051/226-077
 • e-mail: operativa@cistoca-ri.hr

RJ Održavanje zelenih površina:

 • tel. 051/513-047

Prijava komunalnog nereda

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Dojava oštećenja na dječjim igralištima

Dežurna pogrebna služba

 • tel. 512 528,
 • mob. 091 571 60 98

Odvoz komunalnog otpada

 • besplatni info telefon: 0800 999 900