Prijava kvara ili oštećenja, dežurne službe i obavijesti o komunalnim radovima

Načini prijave kvara ili oštećenja na komunalnoj infrastrukturi, obavijesti o izvođenju komunalnih radova te prekidima u snabdijevanju vodom i plinom te kontakti dežurnih službi.

Radovi na kanalizaciji i vodovodu – KD Vodovod i kanalizacija

Dežurne službe (radno vrijeme: 00,00 – 24,00)

Voda – obavijesti o najavljenim i iznenadnim prekidima u pružanju usluge vodoopskrbe

Vodovod dežurna služba

Kanalizacija

Radovi na plinofikaciji i javnoj rasvjeti – Energo

Dežurne službe (radno vrijeme: 00,00 – 24,00)

Prijava kvara na javnoj rasvjeti

Plin – obavijesti o prekidima u pružanju usluge isporuke plina

Održavanje prometnica – Rijeka promet

Prometni centar: Broj govornog automata 060 102 102 (informacije o stanju u prometu, informacije o radu parkirališta i cijeni usluge parkiranja, informacije o pauk službi, kamionskom terminalu i opće informacije o trgovačkom društvu).

Održavanje javno-prometnih i zelenih površina – KD Čistoća

Operativa (Komunalni program):

RJ Održavanje zelenih površina:

Prijava komunalnog nereda

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Dojava oštećenja na dječjim igralištima

Dežurna pogrebna služba

Odvoz komunalnog otpada