Grad Rijeka svake dvije godine upućuje javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke pruža mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke da se sa svojim prijedlogom programa jave na Javni poziv i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje provedbe programa u postotku koji se određuje sukladno posebnim mjerilima. Tako se u 50%-tnom iznosu sufinancira obnova građevina smještenih unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevine koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, dok se u 40%-tnom iznosu sufinancira sanacija građevina smještenih unutar B ili C zone. Izvršenje Programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj programa koji će se sufinancirati ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Izmjenama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke iz 2014. godine predviđena je mogućnost da preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije korisnik osigura ne samo iz sredstava zajedničke pričuve te kredita poslovnih banaka, već i sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira sufinancirati projekte energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Od 2006. godine, kada je objavljen prvi poziv vlasnicima građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini grada Rijeke i građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, u Rijeci je obnovljen je niz pročelja i krovova zgrada.

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje ovog programa donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 2010. godine, a 2014. donesene su njegove izmjene i dopune.

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i naknadu troškova za rad donijet je 2022. godine.

Lista prioriteta

Liste prioriteta u proteklom razdoblju

***Zbog velikog broja obrađenih slojeva dokument teži 3,8 Mb pa je potrebno dulje vrijeme da ga spremite na vaše računalo.

Dovoljno je kliknuti desnom tipkom na mišu i odabrati komandu "Save Target As", kako biste sliku spremili na vašem računalu.

Za pregledavanje grafičkog prikaza Urbanističke cjeline grada Rijeke potreban vam je Adobe Acrobat Reader, a prilikom pregledavanja grafičkog prikaza koristite ikone za povećavanje (+) i smanjivanje (-) slike, koje se nalaze u izborniku alata Acrobat Readera. Što sliku više budete povećavali, to će se više povećavati i njena preglednost do najsitnijeg detalja.

Acrobat Reader za pregledavanje grafičkog prikaza Urbanističke cjeline grada Rijeke možete besplatno skinuti na web stranici tvrtke Adobe.