Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1 000

 

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i odredbe za provođenje
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 19/02

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1 000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Izmjene i dopune odredbi za provođenje
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 13/08