Na temelju članka 102. Zakona, Grad Rijeka, Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za urbanizam, kao Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana i Odgovorna voditeljica izrade Izmjena i dopuna Plana, izradili su Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Obavijest o javnoj raspravi objavljena je dana 7. veljače 2024. godine, u dnevnom tisku “Novi list”, na mrežnim stranicama Grada Rijeke (portal Grada Rijeke), www.rijeka.hr, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, www.mpgi.gov.hr.

Sukladno članku 94. Zakona provedena je javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana, u razdoblju od 12. veljače do 21. veljače 2024. godine.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bio je omogućen tijekom trajanja javne rasprave u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2, sala za sastanke na polukatu zgrade, svaki radni dan, osim subote i nedjelje, od 9,00 do 15,30 sati te na web stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Odjel je pružao dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana, utorkom od 12,00 do 16,00 sati i četvrtkom od 8,00 do 12,00 sati te u ostale dane po potrebi.

Stručna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana s predstavnicima državnih upravnih tijela, upravnih tijela Primorsko goranske županije i Grada Rijeke te pravnih osoba s javnim ovlastima održana je dana 20. veljače 2024. godine u 10,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2, sala za sastanke na polukatu zgrade.

Za vrijeme trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u Osnovnoj školi Srdoči, Ante Modrušana 33, dana 20. veljače 2024. godine u u 18,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana iskazani su:

  • upisivanjem u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazila uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2, sala za sastanke na polukatu zgrade,
  • u pismenom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predane Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za urbanizam, Titov trg 3, prizemlje – šalter 1,
  • usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja

Izvješće se nalazi u prilogu: