Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na 30. Motovunskoj ljetnoj školi unapređenja zdravlja koja se održavala u Puli, Poreču i Labinu, u okviru Hrvatske mreže zdravih gradova.

Od 14. do 16. svibnja u Puli, Poreču i Labinu održavao se program jubilarne 30. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Grada Rijeke – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Karla Mušković,  voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran Mandekić, te savjetnica za urbanizam Ivna Grabovac.

Prvog dana u Puli održan je tečaj „Dostupnost informacija za strateško planiranje za zdravlje lokalno“ tijekom kojeg su prikazana inozemna i domaća iskustva vezana uz formiranje interaktivnih baza podataka kojima se podržava oblikovanje i provedba javnih politika koje doprinose boljem zdravlju. U drugom dijelu događanja, kroz rad u malim grupama i završnu raspravu utvrđivalo se koje informacije trebaju članovima Hrvatske mreže zdravih gradova – gradovima i županijama, te kako ih se putem informacijskog sustava i baza podataka, alata za obuku i planiranje može podržati u procesu oblikovanja i provedbe politika zdravlja. Tijekom tečaja izv.prof. Sven Maričić te dr.sc. Denis Juraga s Medicinskog fakulteta u Rijeci predstavili su EU projekt HORUS ‘Utjecaj razvijenih urbanih sredina na ishode bolesti osjetljivih populacija’, u čijem provođenju sudjeluje i Grad Rijeka.

Ivna Grabovac predstavlja Strategiju zelene urbane obnove Grada Rijeke

Ivna Grabovac predstavlja Strategiju zelene urbane obnove Grada Rijeke

Drugog dana u Poreču održan je tečaj „Jačanje otpornosti gradova na klimatske promjene“ tijekom kojeg su prikazana inozemna i domaća iskustva vezana uz klimatske promjene i njihov utjecaj na zdravlje te iskustva u implementaciji odabranih politika i intervencija (urbana transformacija, zelena urbana obnova, održivi turizam itd.) U drugom dijelu događanja, kroz vođenu raspravu utvrđivalo se što se (lokalno, regionalno i nacionalno) u Hrvatskoj može učiniti kako bi se ojačala otpornost zajednica na klimatske promjene te očuvalo zdravlje stanovnika i kvaliteta života i okoliša. Tijekom tečaja Ivna Grabovac predstavila je Strategiju zelene urbane obnove Grada Rijeke.

Trećeg dana u Labinu održan je tečaj „Koordinacija – kontinuitet skrbi u zajednici“ tijekom kojeg je prikazan koncept i iskustva vezana uz koordinaciju skrbi u zajednici. U drugom dijelu događanja neposredni pružatelji skrbi prikazali su svoja iskustva i postojeću praksu. Na samom kraju se kroz vođenu raspravu utvrđivalo što se može učiniti kako bi se unaprijedila koordinacija skrbi u zajednici te time omogućio njezin kontinuitet radi unapređenja kvalitete života osoba kojima je namijenjena. Tijekom tečaja Nikola Serdarević, mag.psych, psihiterapeut, iz Udruge Terra, predstavio je EU projekt ‘MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina’, na čijem provođenju je Grad Rijeka bio partner.

Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja mjesto je susreta ljudi koji rade na promicanju zdravlja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj ove inicijative je povezati akademsku zajednicu s praktičarima, osobama koje neposredno rade na unapređenju zdravlja i omogućiti im razmjenu znanja, vještina, iskustava i ideja, poštujući vrijednosti koje obje strane unose u taj proces.