Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 28/06

 

Detaljni plan uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 30/02