Generalni urbanistički plan 2013.

Prostorni plan uređenja grada Rijeke (SN PGŽ 31/03, 26/05 i 14/13) donijet je 2003. godine, a njegove prve izmjene i dopune u travnju 2013. godine.

Generalni urbanistički plan grada Rijeke (SN 07/07 i 14/13 i SNGR 8/14) donijet je 2007. godine, njegove prve izmjene i dopune u travnju 2013. godine, a druge izmjene i dopune u lipnju 2014. godine.

Navedene izmjene i dopune oba plana imale su karakter ciljanih izmjena i dopuna plana kojima su pojedina građevinska područja za izdvojene namjene ukinuta i pripojena građevinskom području naselja ili je provedena izmjena namjene pojedinih područja te uvjeti gradnje na istima.

Promjene koje se predlažu u ovim izmjenama i dopunama navedenih dokumenata također su pretežno vezane na izdvojena građevinska područja, te tematska usklađenja s donesenim planovima više razine i odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13).

3. travnja 2017.

13. ožujka 2017

28. veljače 2017.

21. veljače 2017.

19. siječnja 2017.

15. srpnja 2016.

2. svibnja 2016.

28. travnja 2016.

27. svibnja 2015.

19. svibnja 2015.

14. svibnja 2015.