Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 6. lipnja do 5. srpnja 2023. godine.

Od 6. lipnja do 5. srpnja 2023. godine javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna planova bit će omogućen u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3 te na službenim stranicama Grada Rijeke.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organiziraju se 13. lipnja 2023. godine javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna planova:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 10,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,00 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženih Prijedloga izmjena i dopuna planova unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 5. srpnja 2023.):

  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.