U sklopu javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog plana uređenja grada Rijeke, u Gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje za građane.

Javna rasprava se održava od 6. lipnja do 5. srpnja 2023. godine, a za sve zainteresirane osiguran je javni uvid:

Tijekom trajanja javne rasprave službenici Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo pružaju dodatno tumačenje izloženih Prijedloga izmjena i dopuna planova unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 5. srpnja 2023.) dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.