Prijave komunalnog nereda mogu se podnijeti gradskoj upravi na više načina.

Provodeći Odluku o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/1921/19) komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Prijave vezane uz komunalni red mogu se podnijeti:

Provodeći Odluku o komunalnom redu Komunalno redarstvo nadzire:

 • uređenje naselja (uređenje vanjskog izgleda zgrada, okućnica, ograda, održavanje javne rasvjete, urbane opreme, te držanje domaćih životinja u naseljenim područjima grada Rijeke),
 • održavanje čistoće i čuvanje javnih površina (čišćenje javnih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, izlaganje rabljenih stvari, poljoprivrednih proizvoda, cvijeća i drugih proizvoda, postavljanje predmeta naprava ili strojeva, popravljanje motornih vozila, postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala, ostavljanje olupina i tehnički neispravnih vozila-neregistrirana, zaštita javnih zelenih površina),
 • korištenje javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavu skela i formiranja gradilišta i prekopi, privremeno odlaganje ogrjevnog drva, robe i drugih predmeta),
 • skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom (odlaganje opasnog otpada, građevinskog materijala, otpada iz klaonica, mesnica i ribarnica, leševa životinja, akumulatora i auto guma u posude za otpad),
 • uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina,
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama, npr. kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo).

Primjeri komunalnog nereda:

 • Nepropisno postavljanje reklama i klima uređaja
 • Oštećenje imovine u vlasništvu Grada Rijeke
 • Ostavljanje olupina automobila na javnoj površini i plovila na nogostupu

Odlukom o komunalnom redu propisane su novčane kazne koje se mogu izreći:

 • pravnoj osobi (265,45 eura, 663,61 eura i 1.327,23 eura),
 • odgovornoj osobi u pravnoj osobi (66,36 eura, 132,72 eura i 265,45 eura),
 • fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost (132,72 eura, 398,17 eura i 663,61 eura),
 • fizičkoj osobi (66,36 eura i 132,72 eura).