Obuhvat DPU dijela komunalno servisne zone Škurinje

Razlozi donošenja Plana

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi planiranja drugačijih programa poslovne namjene na području obuhvata Plana, što uključuje određivanje odgovarajućih uvjeta za građenje i uređenje prostora, u skladu s uvjetima iz važeće prostorno planske dokumentacije više razine.

Prostor površine približno 0,5 ha nalazi se južno od kompleksa garaža Komunalnog društva Čistoća, između Osječke ulice i skladišnog kompleksa (bivšeg Rijekatekstila) i njegove spojne prometnice. Od donošenja Plana 2002. godine do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora namijenjenog poslovnoj, pretežito trgovačkoj namjeni, nisu poduzeti, čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa.

Tijek izrade Izmjena i dopuna

13. srpnja 2021.

7. lipnja 2021.

19. ožujak 2021.

11. ožujka 2021.