Od  1. veljače 2024. godine poslove objedinjene naplate troškova stanovanja obavlja tvrtka Poslovni sustavi d.o.o. u vlasništvu Grada Rijeke.

Poslovni sustavi d.o.o. će prve račune za objedinjene troškove stanovanja izdati za siječanj 2024. godine. Ti će računi građanima biti distribuirani početkom veljače i imat će uobičajeni datum dospijeća plaćanja 25. veljače 2024. godine. Njih će građani platiti preko Poslovnih sustava.

Na računu će kao i do sada biti uključene sve usluge i naknade:

  • najamnina i komunalna naknada za račun Grada Rijeke
  • vodne usluge za račun KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
  • isporuka toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode i potrošnju plina za račun Energo d.o.o.
  • javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za račun KD Čistoća d.o.o.
  • naknada za uređenje voda za račun Hrvatskih voda (za nekretnine za koje se naknada za uređenje voda plaća uz komunalnu naknadu).

Osnovna promjena je da će računi troškova stanovanja za siječanj 2024. godine imati novi račun za uplatu.

Informacije u vezi računa i plaćanja mogu se dobiti putem telefona +385 51 564-416 ili putem e-mail adrese: onts@poslovni-sustavi.hr.

Poslovni sustavi korisnicima savjetuju da otvore besplatan korisnički profil na Rijeka CityCard portalu te povežu profil s računom troškova stanovanja. Na taj način korisnici mogu platiti račun troškova stanovanja bez naknade. Na RCC portalu korisnik ima uvid u otvorene račune. Više informacija o tome kako koristiti RCC portal.

Računi se mogu platiti i na postojećim šalterskim mjestima na lokacijama u ulicama Rade Šupića 4 (radnim danom od 8:00 do 16:00 sati) i Dolac 14 (radnim danom od 7:00 do 13:30 sati); putem internet banking sustava poslovnih banaka; u poštanskim uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Financijske agencije (FINA) i banaka te na prodajnim mjestima koja pružaju uslugu plaćanja uplatnica s 2D bar kodom (novinski kiosci, trgovine i benzinske postaje).