Poslovi u svezi  gradnje i održavanja objekata kojim gospodari i upravlja Upravno tijelo, poslovi u svezi realizacije projekata energetske učinkovitosti, održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene, poslovi vezani za  hitne intervencije, suradnju s upraviteljima zgrada i  praćenje nastalih šteta na objektima, poslovi prijave i pripreme dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete, analiza, planiranje potreba, opsega radova i usluga te procjenu troškova redovnog i investicijskog održavanja, izradu i pripremu projektne dokumentacije, izvođenje rekonstrukcija i dogradnji na objektima te analiza, planiranje potreba, organizaciju i praćenje građenja objekata u vlasništvu Grada Rijeke kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe:

 • za objekte stambene i poslovne namjene: Alen Žunić, Davor Tomičić, Mladen Ilić, Boris Perković,  Dolores Alić, Rosanda Ljubičić, Mladen Pujić
 • za objekte samouprave, mjesne odbore, objekte zdravstva i nužnog smještaja, sportske objekte: Alen Šimoković
 • za objekte kulture: Davor Tomičić, Alen Šimoković
 • za objekte osnovnih škola i Dom mladih: Radmila Jovanović, Boris Perković
 • za objekte vrtića: Mihaela Moguš
 • za gradnju i investicije: Alen Žunić, Davor Tomičić, Mihaela Moguš, Radmila Jovanović, Boris Perković
 • za ekonomska pitanja: Dina Turčić, Tihana Pejnović
 • za pravna pitanja: Daria Jakljević

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka:

 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Odluka o najmu stanova (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/11, 15/11, 54/12 i Službene novine Grada Rijeke 14/20)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja  stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11)
 • Zakon o najmu stanova (Narodne novine br. 91/9648/98, 66/9822/0668/18 i 105/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
 • Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine br. 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97, 117/05)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/1394/14 i 144/21)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 34/18, 36/19, 98/19, 31/2074/22 i 155/23)
 • Pravilnik o održavanju građevine (Narodne novine br. 122/14, 98/19)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08, 90/10 i 57/22)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08, 90/10)
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (Narodne novine br. 10/24)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (Narodne novine br. 10/24)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 5/24)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Stručna suradnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 579 Titov trg 3, Rijeka Alić Dolores
dolores.alic@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za gradnju i održavanje objekata javne, poslove i stambene namjene T. +385 51 209 583 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Blažić Dejan
dejan.blazic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 359 Titov trg 3, Rijeka Ilić Mladen
mladen.ilic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove T. +385 51 209 968 Titov trg 3 Jakljević Daria
daria.jakljevic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 354
T. +385 91 43 52 604
Titov trg 3 Jovanović Radmila
radmila.jovanovic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 290 Titov trg 3, Rijeka Rosanda Ljubičić
rosanda.ljubicic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 363 Titov trg 3, Rijeka Moguš Mihaela
mihaela.mogus@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 582 Titov trg 3, Rijeka Pejnović Tihana
tihana.pejnovic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 543 Titov trg 3, Rijeka Perković Boris
boris.perkovic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 547 Titov trg 3, Rijeka Pujić Mladen
mladen.pujic@rijeka.hr
Viši stručnik suradnik za poslove održavanja objekata T. +381 51 209 586 Titov trg 3, Rijeka Šimoković Alen
alen.simokovic@rijeka.hr
Viši savjetnik - koordinator za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 347 Titov trg 3, Rijeka Tomičić Davor
davor.tomicic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Turčić Dina
dina.turcic@rijeka.hr
Viši savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 282 Titov trg 3, Rijeka Žunić Alen
alen.zunic@rijeka.hr