Gradonačelnik grada Rijeke je Zaključkom donijetim 8. srpnja 2024. godine odlučio o podnijetim prigovorima na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni i utvrdio Konačnu Listu reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji na razdoblje od 15 godina.

Na osnovu Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20), Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno stanovanje u 2023. od 13.10.2023. godine, Ugovora o sufinanciranju demografske mjere – poticajno stanovanje br. 99/10/2023 KLASA: 370-01/23-01/250, URBROJ: 2170-1-08-00-23-5 od 16.11.2023. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Rijeke od 27. svibnja 2024. godine, proveden je postupak prikupljanja zahtjeva za davanje stana u vlasništvu Grada Rijeke u najam mladoj obitelji na razdoblje od 15 godina.

Povjerenstvo je provelo postupak za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji, nakon čega su 21. lipnja 2024. godine objavljeni prijedlozi Liste reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Podnositelji zahtjeva imali su pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Gradonačelnik je Zaključkom donijetim 8. srpnja 2024. godine odlučio o podnijetim prigovorima i utvrdio Konačnu listu reda prvenstva za davanje stana u najam mladoj obitelji na razdoblje od 15 godina koja se objavljuje na:

          → Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
          → WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr