Poslovi upravljanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje zemljišta i  objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji