Natječaji

04.06.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga tehničke pripreme: grupa I. – V.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga tehničke pripreme.

Prilozi Poziva za dostavu ponuda su: ponudbeni list, izjava o integritetu, izjava o stručnom timu, 5 projektnih zadataka i 5 troškovnika.
Rok za dostavu ponuda: 13. lipnja 2019. godine do 12.00 sati.

Natječaj otvoren do 13.06.2019. u 12:00
23.05.2019. u 00:00

Nabava usluge spasilačke službe na plaži Kostanj

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge spasilačke službe na plaži Kostanj. Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 31. 5. 2019. godine do 09:30 sati.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 09:00
10.05.2019. u 00:00

Nabava novih klupa i dječjih sprava – 2. ponovljeni postupak

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave novih klupa i dječjih sprava – 2. ponovljeni postupak. Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.
Rok za dostavu ponuda:  20.05.2019. godine do 10:30 sati.

Natječaj otvoren do 20.05.2019. u 10:30
10.04.2019. u 00:00

Nabava novih klupa i dječjih sprava – ponovljeni postupak

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave novih klupa i dječjih sprava – ponovljeni postupak. Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.
Rok za dostavu ponuda: 17. travnja 2019. godine do 9,30 sati.

Natječaj otvoren do 17.04.2019. u 09:30
05.04.2019. u 00:00

Nabava i postava kamera za nadzor prometa

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave i postava kamera za nadzor prometa.

Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.
Rok za dostavu ponuda: 12.04.2019. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 12.04.2019. u 12:00