Natječaji

31.03.2021. u 00:00

Nabava produljenja održavanja programske opreme VMware vSphere

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava produljenja održavanja programske opreme VMware vSphere. Poziv i potrebna dokumentacija u prilogu.

Natječaj otvoren do 09.04.2021. u 10:00
26.03.2021. u 00:00

MO Draga – sanacija dimnjaka kotlovnice na adresi Brig 24

Natječaj otvoren do 06.04.2021. u 12:00
24.03.2021. u 00:00

Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke – ponovljeni postupak

Natječaj otvoren do 31.03.2021. u 10:00
09.03.2021. u 00:00

Sanacija temeljne kanalizacije i priključivanje na sustav javne odvodnje zgrade na adresi Cvetkov trg 1, Rijeka

Natječaj otvoren do 15.03.2021. u 12:00
03.03.2021. u 00:00

Prioritetna sanacija plaža na području grada Rijeke

Natječaj otvoren do 12.03.2021. u 10:00