Natječaji

30.08.2021. u 00:00

Radovi na zamjeni ulaznih vrata OŠ-SE Dolac, Dolac 12 u Rijeci – ponovljeni postupak

Natječaj otvoren do 07.09.2021. u 12:00
22.07.2021. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga obnove licenci Cisco Smartnet-a za 2021. – ponovljeni postupak

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga obnove licenci Cisco Smartnet za 2021. – ponovljeni postupak.

Natječaj otvoren do 28.07.2021. u 10:00
22.07.2021. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava licenci za AutoCAD – godišnji najam

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Nabava licenci za AutoCAD – godišnji najam.

Natječaj otvoren do 29.07.2021. u 10:00
20.07.2021. u 00:00

Izvođenje radova na sanaciji dijela sanitarnih čvorova zgrade HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

Natječaj otvoren do 29.07.2021. u 12:00
20.07.2021. u 00:00

Radovi na zamjeni ulaznih vrata OŠ-SE Dolac, Dolac 12 u Rijeci

Natječaj otvoren do 28.07.2021. u 12:00