Natječaji

10.04.2019. u 00:00

Nabava novih klupa i dječjih sprava – ponovljeni postupak

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave novih klupa i dječjih sprava – ponovljeni postupak. Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.
Rok za dostavu ponuda: 17. travnja 2019. godine do 9,30 sati.

Natječaj otvoren do 17.04.2019. u 09:30
05.04.2019. u 00:00

Nabava i postava kamera za nadzor prometa

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave i postava kamera za nadzor prometa.

Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.
Rok za dostavu ponuda: 12.04.2019. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 12.04.2019. u 12:00
28.03.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računalne opreme za prometno i komunalno redarstvo

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računalne opreme za prometno i komunalno redarstvo.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 05.04.2019.  godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 05.04.2019. u 10:00
28.03.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave pretplate za softver KEMP, Fortigate i Fortianalyzer

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave nabave pretplate za softver KEMP, Fortigate i Fortianalyzer.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 05.04.2019.  godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 05.04.2019. u 10:00