Natječaji

16.02.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponude izrade elaborata sanacije azbesta na brodu Galeb

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Tehničke usluge – Usluga izrade elaborata sanacije azbesta na brodu Galeb.

Cjeloviti tekst poziva s dodatnom dokumentacijom nalazi u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 21.02.2018. u 12:00
14.02.2018. u 00:00

Izvođenje radova sanacije vlage u poslovnom prostoru u Rijeci, na adresi Hahlić 19/A

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izvođenje radova sanacije vlage u poslovnom prostoru u Rijeci, na adresi Hahlić 19/A.

Cjeloviti tekst poziva i troškovnik u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 20.02.2018. u 12:00
13.02.2018. u 00:00

Usluge nadzora građevinskih radova tijekom izvođenja radova sanacije zida Trsatskog kaštela

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga nadzora građevinskih radova – Usluga stručnog i obračunskog nadzora tijekom izvođenja radova na konstruktivnoj sanaciji zida Trsatskog kaštela.

Cjelovit tekst poziva s dodatnom dokumentacijom nalazi u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 20.02.2018. u 12:00
13.02.2018. u 00:00

Usluga izrade tehničke dokumentacije – rješenja uređenja mjernog mjesta prema tipizaciji HEP-a za 2018. godinu

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga izrade tehničke dokumentacije – rješenja uređenja mjernog mjesta prema tipizaciji HEP-a za 2018. godinu.

Cjeloviti tekst poziva sa troškovnikom u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 20.02.2018. u 10:00
12.02.2018. u 00:00

Usluga energetskog certificiranja složenih tehničkih sustava stambenih i poslovnih prostora u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga energetskog certificiranja složenih tehničkih sustava stambenih i poslovnih prostora u 2018. godini.

Cjeloviti tekst poziva sa projektnim zadatkom i troškovnikom u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2018. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 19.02.2018. u 10:00