Natječaji

11.10.2017. u 00:00

Sanacija dimnjaka u tri poslovna prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – Sanacija dimnjaka u tri poslovna prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Cjeloviti tekst poziva, objedinjeni troškovnik i shematski prikaz spajanja dimovodne instalacije nalaze se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 17. listopada 2017. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 17.10.2017. u 10:00
05.10.2017. u 00:00

Izrada elaborata procjene vrijednosti ulaganja u stan br. 3 na adresi Bujska 2 u Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izrada elaborata procjene vrijednosti ulaganja u stan br. 3 na adresi Bujska 2, u Rijeci.

Cjeloviti tekst poziva s troškovnikom u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 11. listopada 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 11.10.2017. u 10:00
02.10.2017. u 00:00

Nabava uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude je 11. listopada 2017. u 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.10.2017. u 12:00
25.09.2017. u 00:00

Izrada projektne dokumentacije Glavnog i izvedbenog projekta za uređenje Vitezovićeve ulice

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Glavnog i izvedbenog projekta za uređenje Vitezovićeve ulice, Ev.br. 01-01-03/2017.

Rok za dostavu ponuda je 4. listopad 2017. do 16:00 sati.

Natječaj otvoren do 04.10.2017. u 16:00