Natječaji

04.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga sistemskog i aplikativnog održavanja Internet GIS servera i web aplikacija

Natječaj otvoren do 10.12.2018. u 10:00
04.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave za održavanje servisa u Intranetu

Natječaj otvoren do 10.12.2018. u 09:00
30.11.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: „Održavanje softvera Linux i cPanel“

Natječaj otvoren do 07.12.2018. u 12:00
27.11.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge bežične Internet zone – HotSpot usluge

Natječaj otvoren do 07.12.2018. u 10:00
27.11.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga osiguranja informatičke opreme

Natječaj otvoren do 04.12.2018. u 10:00