Natječaji

08.12.2017. u 00:00

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje prostora na adresi Titov trg 3/D u Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Izrada tehničke dokumentacije za uređenje prostora na adresi Titov trg 3/D u Rijeci.

Cjelovit tekst poziva s projektnim zadatkom i troškovnikom u prilogu poziva.

Rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 14.12.2017. u 10:00
04.12.2017. u 00:00

Usluga osiguranja informatičke opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja informatičke opreme.

Cjeloviti tekst Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja te Ponudbeni list, troškovnik, izjava o integritetu je u prilogu Objave.

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 11.12.2017. u 10:00
04.12.2017. u 00:00

Održavanje stjenskog pokosa na plaži Glavanovo

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Održavanje stjenskog pokosa na plaži Glavanovo.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 13.12.2017. u 14:00
01.12.2017. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku zajedničke jednostavne nabave ispod zakonskih pragova za nabavu antivirusnog softvera

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku zajedničke jednostavne nabave ispod zakonskih pragova za nabavu antivirusnog softvera. Rok za dostavu ponuda ističe 11.12.2017. godine u 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.12.2017. u 12:00
29.11.2017. u 00:00

Sanacija dimnjaka u poslovnom prostoru na adresi Erazma Barčića 4

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – SANACIJA DIMNJAKA U POSLOVNOM PROSTORU NA ADRESI ERAZMA BARČIĆA 4 U RIJECI (ZAKUPNIK: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA).

Cjeloviti tekst poziva s troškovnikom u prilogu poziva.

Rok za dostavu ponuda je 05. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 05.12.2017. u 10:00