Natječaji

21.11.2019. u 00:00

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave – geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, upućuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave – geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige.

22.11.2018. u 00:00

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za „Usluge vanjskih stručnjaka za specifične ciljeve ITU mehanizma“ – Grupe I – VI Evidencijski broj nabave: 01-03-02/2018

Postupak jednostavne nabave iz točke I. poništava se iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda 17.09.2018. godine u 12:00 sati nije pristigla niti jedna ponuda.

01.08.2017. u 00:00

Obavijest o poništenju postupka Izvedba građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova na uređenju poslovnog prostora u Rijeci na adresi Milutina Barača 66/A

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, upućuje obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave: Izvedba građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova na uređenju poslovnog prostora u Rijeci na adresi Milutina Barača 66/A, Ev.br 17-00-89/2017, budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, upućuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom, budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave izgradnje – (svjetlovodne infrastrukture) – uključivanje objekata u EKM Grada Rijeke – objekti MO (Mjesnih odbora)

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, upućuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave izgradnje – (svjetlovodne infrastrukture) – uključivanje objekata u EKM Grada Rijeke – objekti MO (Mjesnih odbora), budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.